MIND LAB - "JOCURILE MINŢII"Filosoful Platon
a concentrat cel mai bine filosofia educaţională
a Grupului Mind Lab, spunând:
“Nu cu forţa, ci prin joc vor învăţa copiii!”
 
nMetodele Mind Lab vizează îmbunătăţirea 
abilităţilor cognitive, emoţionale şi sociale! 
 
Exemple de metode utilizate în jocurile Mind Lab:
 
n
 Metoda porumbului fiert 

n
n

nMetoda ancorei

 
Metodologia MindLab:
Cele trei etape:

1) Implicarea în jocuri 
de gândire şi învăţarea 
unor concepte de gândire 
şi strategii de joc.

2) Învăţarea metodelor
meta-cognitive, 
modele de gândire care descriu 
procese de gândire abstracte.

3) Dialog şi analiză asupra
utilizării modelelor de gândire
în situaţii din viaţa reală.
 
 
 
 
n